Please complete the form below. All data fields preceded by a * sign are compulsory
Vui lòng điền thông tin vào ô có dấu * trong phiếu đăng ký dưới đây
Company Name/ Tên công ty:*
First Name/ Tên:* Last Name/ Họ:*
Designation/ Chức Vụ:*
Address 1/ Địa chỉ bắt buộc:*
City:      State/ Tỉnh:      Province/ Thành Phố:      Country/ Quốc gia:*
Address 2/ Địa chỉ bổ sung:
Email:* Mobile:*    
Telephone:*           Fax:          

QUESTIONNAIRE:

1.  Nature of Business / Ngành nghề kinh doanh

2.  Which best describes your job title/ Chức vụ của bạn

3.  My company is interested in/ Lĩnh vực quan tâm

4.  How did you find out about this event (you may tick more than one)
Bạn biết đến triển lãm này thông qua phương tiện nào (Có thể lựa chọn nhiều phương tiện)

5.  Please indicate your preferred means of communication with us
Bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin về triển lãm theo hình thức nào?


The Representative of UBM Asia in Ho Chi Minh City
6th floor, KN Building, 74 Nguyen Khoai, Ward 2, District 4, HCMC, Vietnam
E-mail address: vietbeauty@ubm.com
Phone : +(84) 8 66810202
Fax : +(84) 8 5401 2717